Pomáháme motoristům v nouzi!

Jsme tu pro vás NONSTOP:

+420 777 124 077

Kdy musíte volat k dopravní nehodě policii?

Povinnost volat policii mají účastníci dopravní nehody v těchto případech:

 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100`000,- Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení, veřejného osvětlení, …)
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě na životního prostředí (únik provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie.

Šumavská asistenční doporučuje: Kdy také volat policii k dopravní nehodě?

Policii rovněž volejte vždy:

 • pokud se nejste schopni dohodnout, kdo dopravní nehodu zavinil
 • pokud zjistíte, že vozidlo viníka nemá platnou technickou prohlídku
 • pokud máte pochybnosti o technickém stavu vozidla viníka
 • pokud máte pochybnosti o viníkově podnapilosti, nebo požití drog
 • pokud máte pochybnosti o pravosti zelené karty, či platnosti pojistky viníka nehody

Vyhnete se jako poškození problémům s vymáháním škody po viníkovi nehody.

Platí se za příjezd policie k dopravní nehodě?

Pokud se domníváte, že je přítomnost Policie na místě nehody nezbytná, trvejte na jejím příjezdu a nenechte se odbít operátorem, který Vás bude opakovaně přesvědčovat, že k takovému případu Policii nepotřebujete. On (operátor tísňové linky Policie) na místě není, Vy ano a tak trvejte na svém. I když nejste odborníci, dokážete na místě nehody daleko lépe posoudit situaci, než osoba, která sedí někde v kanceláři. Pokud máte obavy z případného placení příjezdu policie, jako poškozenému Vám bude následně proplacena z pojistky viníka nehody. V současné době (říjen 2011) se ale nic nehradí.

POMÁHAT A CHRÁNIT znamená pomáhat lidem v nouzi a chránit životy, zdraví a majetek lidí, kteří to potřebují.

Pokud si nevíte rady s řešením Vaší dopravní nehody, raději se dvakrát zeptejte (volejte +420 777 124 077), než něco zanedbáte. Po následném odjezdu od dopravní nehody se případné nejasnosti obtížně dořešují.