Pomáháme motoristům v nouzi!

Jsme tu pro vás NONSTOP:

+420 777 124 077

Jak postupovat při dopravní nehodě – co dělat při autonehodě

Pokud dojde k nehodě (ve zkratce):

 • Zachovejte klid, zastavte vozidlo a zabezpečte místo dopravní nehody.
 • Poskytněte první pomoc zraněným, zavolejte záchrannou službu (tel. 155 nebo 112).
 • Vyžadují-li to okolnosti nebo zákon, volejte policii (tel. 158 nebo 112).
 • Vyměňte si vzájemně identifikační údaje s ostatními účastníky dopravní nehody.
 • Sepište a všichni účastníci doopravní nehody podepište záznam o nehodě.
 • Potřebujete pomoc při řešení dopravní nehody? Volejte 777 124 077!
 • Je vaše vozidlo nepojízdné, volejte odtahovou službu NONSTOP 777 124 077!

Pokud dojde k nehodě:

 1. Neprodleně zastavte vozidlo, zajistěte jej proti dalšímu pohybu a zabezpečte místo
  dopravní nehody (dále jen DN):

  • zapněte varovná světla
  • oblečte si výstražnou vestu
  • umístěte výstražný trojúhelník

  Nezapomeňte při všem, co na místě DN děláte, dbát na svou bezpečnost – silniční provoz pokračuje!

 2. Je-li někdo zraněn, poskytněte dle svých možností první pomoc a vždy kontaktujte:
  • Zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155)
  • Hasičský záchranný sbor (tel. 150)
  • Policii ČR (tel. 158)
  • či evropskou linku tísňového volání (tel. 112)
 3. V případech stanovených zákonem oznamte
  dopravní nehodu policii (Pozor: povinnost přivolat
  policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo). Podívejte se, kdy musíte volat Policii v ČR.
 4. Pokud bude k DN přivolána policie, policejní protokol si přečtěte a podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky).
 5. Zásadně se zdržte požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po DN po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda jste před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku.
 6. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud:
  1. je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel sprejem, křídou, pískem apod. (pro lepší prokázání vzniku DN si vytvořte vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody)
  2. shodli jste se na odstranění vozidel s ostatními účastníky DN. (Šumavská asistenční doporučuje: zajistěte si předem svědka.)
 7. Zapište si SPZ, VIN (17-cti místní identifikační kód vozidla), značku a typ zúčastněných vozidel, jména/příjmení bydliště a telefonní čísla jejich řidičů, jména/příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků a provozovatelů a údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty). Poznamenejte si jména, adresy a telefonní čísla případných svědků.
 8. Pokud nebude k DN přivolána policie, je nezbytné s dalším účastníkem DN sepsat společný záznam o DN, který musí obsahovat identifikaci (údaje) místa a času DN a jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Využijte k tomu zejména Záznam o dopravní nehodě. Je zapotřebí, aby řádně vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských jazykových mutacích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude občan jiného státu. POZOR: před oddělením dokumentu se přesvědčte, že tento je řádně vyplněn a podepsán na všech vyhotoveních. Po oddělení listů již není možné doplňovat další údaje, nebyly by propsány na všechna vyhotovení. Nad rámec výše uvedeného se pokuste dále zdokumentovat místo dopravní nehody a rozsah škody:
  • pořízením fotodokumentace místa nehody,
   poškozených věcí
  • zjištěním případných svědků nehody (jméno,
   kontakt)
 9. Pokud je následkem DN vaše vozidlo nepojízdné,
  kontaktujte asistenční službu pojišťovny. Jste-li viníkem DN, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte pojištění odpovědnosti uzavřeno. Z titulu havarijního pojištění je zpravidla hrazen i odtah nepojízdného vozidla zdůvodu poruchy. Mějte na paměti, že v rámci pojištění odpovědnosti máte jako poškozený nárok na úhradu asistenční služby, pomoci při řešení dopravní nehody, či odtahu vozidla od viníka DN!
 10. Zajistěte neprodlené předání sepsaného společného záznamu o dopravní nehodě pojistiteli (pojišťovně).
 11. Pokud neznáte údaje o odpovědnostní pojišťovně škůdce, obraťte se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů www.ckp.cz

Asistence u dopravní nehody

Nevíte si rady s řešením Vaší dopravní nehody? Volejte Šumavskou asistenční a odtahovou službu NONSTOP +420 777 124 077! Pomůžeme Vám s řešením přímo na místě dopravní nehody.